Тэксты для водгукаў


ЗАКЛЮЧНЫ ЭТАП XXXI РЭСПУБЛІКАНСКАЙ АЛІМПІЯДЫ ПА ВУЧЭБНЫХ ПРАДМЕТАХ «БЕЛАРУСКАЯ МОВА» I «БЕЛАРУСКАЯ ЛІТАРАТУРА»

 

ВОДГУК НА МАСТАЦКІ ТВОР

Мінск,2015,

9 клас

 

ЗОНЫ АДЧУЖЭННЯ

 

Сваёй карыслівай, уласнай мэце
Пакорлівы і верны з веку ў век, Чаго
толькі не выдумаў на свеце Сам для сябе
практычны чалавек.
         То лепразорыі для пракажоных,
         То рэзервацыі для чужаніц...
         Дзе выгарадзіў гета,
                                        а дзе зоны

Нейтральныя 
                     зрабіў каля граніц. Ён,
быццам пуцявы абходчык нейкі,

Шлагбаум падыме і апусціць вам, Цягнік
сустрэне і агледзіць рэйкі, Хоць і жыве у
зоне адчужэння сам.

Мікола Аўрамчык, 1975

 

ВОДГУК НА МАСТАЦКІ ТВОР

Мінск, 2015

10 клас

 

Даруйце бацькам,    
што жадаюць сваім
Нашчадкам многа
багацця: Жылося
вайною так голадна
ім
Без хлеба і солі у
хаце.
       Даруйце настаўнікам, што ў юнаках
       Захоплена таленты бачаць:
       Іх талент уласны згарэў у баях,
I позна жыццё
перайначыць... Ды
нельга наследнікам
тым дараваць, Што 

толькі ўзаб'юцца на
горку -Забудуць рублі
ды і пісьмы паслаць
Дадому,
       Дзе сумна і горка.
       I таленты, знаць,
       небяспечна
       хваліць, Якія на прыступцы
       першай Забылі  
       настаўнікаў. Ім не баліць:
       На ўласныя моляцца вершы.

                                             Пімен Панчанка

   

 

ВОДГУК НА МАСТАЦКІ ТВОР
11 клас

 РАДОВІШЧА

Паклады[1].
Як корань ад гэтага слова
Даў многія парасткі ў мовах славян,
Радовішчаў многіх
                          падземныя сховы
Ушыр разрасліся
аж пад акіян.
Якія ж багацці душы
                          захаваны|
У сэрцы тваім,
                            чалавек,
калі ты
Знаходзіш паклады ў гарах,
                            акіянах,
У нетрах пустынь
і ў пластах мерзлаты?
Шукаю я іх у цябе безупынку,
Шукаю старанна і доўга падчас...
Душэўных пакладаў
                             знаходжу крупінку,
А ўтойваеш ты іх -
                              бязмежны запас.

                                             Мікола Аўрамчык, 1974

 [1] Паклады - тое, што і залежы.