Пералік вучэбна-метадычных комплексаў для факультатыўных заняткаў па вучэбных прадметах “Беларуская мова”, “Беларуская літаратура”

1.    Грані слова: ад гука да сказа, V клас.

2.    Сакрэты словазмянення і формаўтварэння, VІ клас.

3.    Слова ў тэксце, VІІ клас.

4.    Гэты няпросты просты сказ, VІІІ клас.

5.    Складаны сказ без складанасці, ІХ клас.

6.    Практыкум па арфаграфіі беларускай мовы, Х клас.

7.    Практыкум па пунктуацыі беларускай мовы, ХІ клас.

8.    «Браму скарбаў сваіх адчыняю…», V клас.

9.    «Слова – радасць, слова – чары…», VІ клас.

10.  Таямніца паэзіі і загадка прозы, VІІ клас.

11.    Незвычайнае літаратуразнаўства: вывучэнне твора ў яго родавай і жанравай спецыфіцы, VІІІ клас.

12.    «Выкажыся, каб я цябе ўбачыў!» (Мастацтва вусных выказванняў), ІХ клас.

13.    Пад ветразем спасціжэння і творчасці, Х клас.

14.    Шукаем шэдэўры!.. (Вопыты літаратурных даследаванняў), ХІ клас.